כיורים מונחים

כיור קרמיקה עבודת יד
Permalink כיור קרמיקה עבודת ידGallery

כיור אמבטיה מקרמיקה

כיור קרמיקה מונח עבודת יד
Permalink כיור קרמיקה מונח עבודת ידGallery

כיור מונח מקרמיקה

Permalink Gallery

כיור אמבטיה מקרמיקה עבודת יד

כיור מצויר מונח
Permalink כיור מצויר מונחGallery

כיור אמבטיה מצויר – kc1

כיור מונח מצויר
Permalink כיור מונח מצוירGallery

כיור אמבטיה מצויר – kc9

כיור מצויר מונח
Permalink כיור מצויר מונחGallery

כיור אמבטיה מצויר – kc7

Permalink Gallery

כיור אמבטיה מצויר – kc8

כיור מצויר קרמיקה עבודת יד
Permalink כיור מצויר קרמיקה עבודת ידGallery

כיור אמבטיה מצויר – kc4

כיור בטון מלבני מונח
Permalink כיור בטון מלבני מונחGallery

כיור בטון מלבני מונח

כיור מונח לבן התקנה עליונה
Permalink כיור מונח לבן התקנה עליונהGallery

כיור לבן אובאלי מונח