בהזמנה מיוחדת

אריח בטון מצויר
Permalink אריח בטון מצוירGallery

אריח מצויר – גל 1

Permalink Gallery

מרצפות בטון – קובה

אריחי בטון מעוטרים
Permalink אריחי בטון מעוטריםGallery

אריחים מעוטרים – שרונה 3

אריחים מצוירים
Permalink אריחים מצויריםGallery

אריחי בטון מעוטרים – מומה 2

אריחים מצוירים מבטון
Permalink אריחים מצוירים מבטוןGallery

אריחים מצוירים – סתיו 3

אריח בטון מעוטר
Permalink אריח בטון מעוטרGallery

אריח בטון מעוטר – נווה צדק 12

אריחי בטון מצוירים
Permalink אריחי בטון מצויריםGallery

מרצפות מצוירות – דגם שרונה 2

אריחי בטון מעוטרים
Permalink אריחי בטון מעוטריםGallery

אריחי בטון מעוטרים – נחלה 7

אריחים שחור לבן עבודת יד
Permalink אריחים שחור לבן עבודת ידGallery

אריחים שחור לבן – נרקיס 2

אריחים מצוירים
Permalink אריחים מצויריםGallery

אריח בטון מצויר – בילבאו