אריחי בטון מצוירים

מרצפות בטון מעוטרות
Permalink מרצפות בטון מעוטרותGallery

מרצפות בטון – נחלה 10

אריחי בטון מעוטרים
Permalink אריחי בטון מעוטריםGallery

אריחי בטון – כרמל 4

אריחי בטון מצוירים
Permalink אריחי בטון מצויריםGallery

אריחי בטון – פלרמה 1

אריחים מצוירים מבטון
Permalink אריחים מצוירים מבטוןGallery

אריחים מצוירים – ויטוריה 1

אריחים מצוירים מבטון
Permalink אריחים מצוירים מבטוןGallery

אריחים מצוירים – תמר 1

מרצפות טרצו מעוטרות ומצוירות
Permalink מרצפות טרצו מעוטרות ומצוירותGallery

מרצפות טרצו מצוירות – גפן גלי

אריחי בטון מצוירים
Permalink אריחי בטון מצויריםGallery

אריחי בטון – יקינטון 2

Permalink Gallery

אריחי בטון – סרדיניה 1

אריחים מצוירים באמבטיה ושידה
Permalink אריחים מצוירים באמבטיה ושידהGallery

אריחי בטון מעוטרים – הרדוף 1

אריחי בטון מצוירים ומעוטרים
Permalink אריחי בטון מצוירים ומעוטריםGallery

אריחי בטון – ויטניה 1