אריחי בטון מצוירים

Permalink Gallery

מרצפות בטון – קובה

מרצפות בטון מצוירות
Permalink מרצפות בטון מצוירותGallery

מרצפות מצוירות – שרונה 4

אריחי בטון מעוטרים
Permalink אריחי בטון מעוטריםGallery

אריחים מעוטרים – שרונה 3

אריחים מצוירים
Permalink אריחים מצויריםGallery

אריחי בטון מעוטרים – מומה 2

אריחי בטון מצוירים
Permalink אריחי בטון מצויריםGallery

אריחים מצוירים – סיינה 1

אריחים מצוירים
Permalink אריחים מצויריםGallery

אריחי בטון – סתיו 2

אריחים מעוטרים
Permalink אריחים מעוטריםGallery

אריחי בטון מצוירים – כרמל גילת

אריחי בטון - דוגמא גיאומטרית
Permalink אריחי בטון - דוגמא גיאומטריתGallery

אריחי בטון – פרישמן 4

אריח בטון מצויר
Permalink אריח בטון מצוירGallery

אריחים מצוירים – כרמיאל 7

Permalink Gallery

מרצפות בטון – נחלה 9