תיאור מפורט

מרצפות מצוירות לשימוש כ חיפו מטבח או חיפוי חדר רחצה

גודל 14/14