תיאור מפורט

המסגרת: לוינסקי 2
דוגמא פנימית: כרמיאל 1