תיאור מפורט

אריחי בטון תבליט לשימוש חוץ ולפרויקטים לשימור.

ניתן להזמין בכל גוון