תיאור מפורט

בתמונה:

ברז דגם:

חיפויי קיר: 10/20 שמנת מרוקע